Anteckningar från NORD I&D – The Human Side of IT

Jag hann lyssna till tre föreläsningar på Nord I&D i tisdags. Jag tog kortfattade anteckningar kring det jag tyckte var intressantast. Mer detaljerat bloggande kring konferensen finns t ex hos SFIS Väst.

Jakob Harnesk – Why not let the users run the library?

Jakob Harnesk talade om The Long Tail, Wikipedia, LibraryThing och liknande 2.0-fenomen. Han menade att om användarna kan bidra till innehåll uppslagsverk, så kan de också bidra till innehåll i bibliotek. Men så långt som att besökarna ska driva biblioteken ville han inte gå.

Patrik Svensson – Co-creating content: Participatory Culture, Web 2.0 and Digital Mashups
HumLab, Umeå universitet

Tog upp samma 2.0-företeelser som Harnesk, men med lite uppfriskande kritik som kan framföras mot 2.0-konceptet. Här är några punkter:

– 2.0 bygger på orealistiska drömmar
– Bygger på en dyrkan av amatören
– Finns det en kollektiv intelligens?
– Hur många vill delta egentligen?
– Dålig estetik

Är det inte så att vi bär med oss våra föreställningar om världen – bibliotek, skolor, etc – in i den virtuella världen? Vad är egentligen nytt annat än formen? Second Life – miljöerna är uppbyggda efter en traditionell syn på hur världen ser ut.

Lars Klasén – Who is in control – Technology or Human?
InfoTorg

Lars Klasén gav en histroisk exposé över nättjänster vi alla använt, men som idag är nedlagda och bortglömda. Minns ni t ex SverigeDirekt, SveSök, Rixlex? Vem kommer i framtiden att minnas Sverige.se, DOAJ eller RASK?

Satsningar på nättjänster har historiskt sett varit ganska kortsiktiga, projektpengar har funnits för 2-3 år, sedan har projektet lagts ner.

Klasén ville slå ett slag för Google Scholar, som han menade är bra därför att den söker i både fria och licensbelagda databaser över vetenskapliga publikationer. Ny teknik är bra, men vänta ut den lite, satsa inte för tidigt. Centrala initiativ och standarder är av godo.

Annonser