Pedagogiskt bruk av nätgemenskaper

Under denna torra rubrik tänker jag skriva några rader. Jag läste på Information Literacy Weblog om en övning som en lärare arrangerade för sina studenter i Second Life, här. Det finns ganska många beskrivna exempel på hur nätgemenskaper som t ex Lunarstorm eller MySpace kan användas som en integrerad del av undervisningen från grundskola till universitetsnivå. Exemplen kan t ex hittas i tidskriften Datorn i utbildningen, från olika konferenser etc.

Trots detta känns det som om användningen av dessa företeelser som pedagogiska verktyg fortfarande är mycket främmande för de flesta pedagoger. Varje gång en lärare eller bibliotekarie berättar om sina försök på området känns det just som försök. Man är ensam om att prova på sin arbetsplats och det sprider inte några ringar på vattnet.

Lustigt nog är inte eleverna odelat positiva heller. En kursare till mig på programmet IKT, lärande och pedagogiskt arbete vid Lärarhögskolan i Stockholm berättade som sitt projekt som genomfördes inom programmets ram. I en åtta skulle eleverna skapa egna konton i Spaces (Windows), för att sedan skriva in sina läsloggar där. Läraren  skulle på så vis kunna följa loggarna där istället för att få in dem på papper. Det visade sig för det första att de flesta av eleverna (en innerstadsskolan i Stockholm)  inte hade några msn-konton och tyckte det var svårt att registrera egna konton. Deras första reaktion på lärarens förslag var väldigt negativ. Varför??? och Vad jobbigt!!!

Att uppgiften för det andra visade sig vara svårare än någon trott p g a att skolans ledning spärrat Spaces och msn från skolans datorer, blev en senare fråga. Eleverna fick jobba hemma. Som tur var hade i stort sett alla elever på denna skola tillgång till dator hemifrån. Men skolans pedagogik kan förstås inte bygga på att alla har tillgång till alla resurser hemma, många har vanligtvis inte det. Då projektet avslutades hade ca 80 procent av eleverna fullgjort uppgiften, vilket ändå fick ses som ett godtagbart resultat.

Vi som var kursare tillsammans med denna pedagog under projektets gång led med henne och de problem hon måste bemästra, därför att den teknik hon ville använda sågs med negativa ögon från skolledningen. Syftet att förhindra nätmobbning är väl så lovvärt, men tyvärr hittar mobbningen alltid andra vägar när en kanal stängs.

En lärare på den skola jag just har lämnat provade idén om bloggskrivning på sina elever, men möttes också av negativa reaktioner från eleverna. Just det där att sätta sig ner och skriva lockade inte.

Jag funderar över om eleverna tycker att gränsen mellan skola och fritid inte ska överskridas. Man vill möjligen behålla sina nätaktiviteter fria från lärare och kontroll. Mitt eget försök att använda chatt pedagogiskt möttes av stort intresse från eleverna, men fick kritik från några av dem för att det samtal vi förde inte blev tillräckligt strukturerat. Kanske är det så att våra elever egentligen är mer konservativa än vi tror? Skolan SKA vara på ett visst sätt, skild från hur man kommunicerar när man är ledig?

Annonser

2 tankar om “Pedagogiskt bruk av nätgemenskaper

  1. Att många elever protesterar när man försöker införa något nytt i undervisningen är väl inte så konstigt – precis som alla andra vill de väl undvika merarbete. Man kan också fråga sig om en viss webbgemenskap används för att den verkligen passar för elevernas uppgifter, eller för att den är välkänd och upphaussad. Personligen anser jag att det är dumt att låsa sig till en viss teknisk lösning, t.ex. MSN/Spaces som förmodligen inte ens funkar i alla webbläsare eller på alla OS. (Och så anser jag förstås att Microsoft borde bojkottas i offentlig verksamhet, och att MySpace är designat av en fullkomlig idiot … praeterea censeo!)

  2. Ja, i sin önskan att undvika merarbete skiljer sig inte elever från lärare eller bibliotekarier 😉 Däremot tycker jag att det är varje pedagogs skyldighet att ompröva sig själv och sina metoder med jämna mellanrum. Nya tekniska lösningar kan vara givande att testa, så får man se sedan vad det gav. Man har också en viss skyldighet att känna till utvecklingen, även om man inte använder sig av alla verktyg själv. Sedan kan man ju tycka mad man vill om MS…

Kommentarer inaktiverade.