Bibliotekens nyttoaspekt

Apropå mitt inlägg häromdagen om bildningens och kulturens egenvärde, idag publicerar Biblioteksföreningen en sammanställning [pdf] över forskning om bibliotekens nyttoaspekter, dvs hur man samhällsekonomiskt kan och bör motivera att det är bra med bibliotek.

Sådana här rapporter behövs, men vi får inte falla i den fällan att vi till slut motiverar vår egen existens enbart med ekonomiska mått. För när rapporter börjar visa på motsatsen (allt kan bevisas, det beror på hur man ställer frågan) har biblioteken i så fall inte längre något existensberättigande. Det gäller åtminstone att vara medveten om risken med resonemanget. Men jag har inte hunnit läsa rapporten än, det kan hända att jag blir lyrisk över innehållet.

Update: Jag läste rapporten på tåget hem. Den är välskriven och kortfattad på ett sätt som inte komprimerar för mycket Karby ICA och bibliotek i ettinformation på för litet utrymme. De flesta studier som rapporten redovisar är beställda av bibliotek eller biblioteksorganisationer. Studierna visar att biblioteken kan ge tillbaka samhällsvärden på upp till 10 gånger satsad (skatte)krona. Särskilt avsnitten om nytta för lokala företag och butiker känns aktuella, då alltfler bibliotek satsar på företagarservice och på att lokalisera sig i köpcentra. Jag hoppas att rapporten kommer att kunna användas för att finna argument för biblioteken på den lokalpolitiska nivån. Men, som sagt, denna mark ska beträdas försiktigt.

Ny uppdate 11 juli: Lyssna på inslaget från P1 Kulturnytt 11 juli om rapporten.

Annonser