Attityder till skolbibliotek

Biblioteksföreningen ligger på och matar ut rapporter! 🙂 Den senaste, som kom häromdagen, handlar om skolledares och elevers uppfattningar om skolbibliotekens betydelse. Återigen föredömligt kortfattat. Läs rapporten >>

Jag har svårt att förstå varför man fokuserar så hårt på skolbibliotekens betydelse för läsinlärningen i dagens debatt. Det är ju bara en av de uppgifter som skolbiblioteket har. I tidigare inlägg har jag angett varför jag tycker att skolbiblioteksdebatten skevar.

Av denna nya undersökning framgår ganska tydligt hur eleverna använder sitt skolbibliotek (de som har ett). Ca 30 procent använder det för att låna skönlitteratur. Upp till 80 procent använder biblioteket för skolarbete ”till exempel grupparbeten”. Ca 53 procent använder skolbiblioteket för informations- och faktasökning.

Min erfarenhet är ett de skolbibliotek som har högst utlåning av skönlitteratur i förhållande till utlåning av facklitteratur (som kan kopplas tydligare till informationssökningen) är de bibliotek som har svagast integration i skolans pedagogiska arbete. Det är en iakttagelse som jag har gjort i den kommun där jag arbetat och jag vet förstås inte om det här är en generell regel. Men det kan vara rimligt att anta, mot bakgrund av forskningen, att ett skolbibliotek som används som ett ”folkbibliotek i miniatyr” har mindre betydelse för skolans arbete som helhet. Eleven går in, letar i hyllan, hittar sin bänkbok, lånar och går ut.

Trots allt hittar jag glimtar av ljus i denna skolbiblioteksrapport. Den speglar ganska väl hur jag själv upplever att mina elever har använt skolbiblioteket. Jag vill gärna ha dem i biblioteket och att de använder det i sitt kunskapsbyggande på alla områden, även om de inte lånar varje bok (eller nättjänst) som de använder.

Annonser