Bokjuryns framtid

I och med att En bok för alla inte längre ska få statligt stöd, upphör också möjligheterna för förlaget att arbeta med den Bokjurynårliga barn- och ungdomssatsningen Bokjuryn. Det står bland annat att läsa på Bokjuryns webbplats.

Kulturministerns lösning på detta problem är att, enligt nedan nämnda promemoria [pdf], Statens Kulturråd i fortsättningen tar ansvar för de administrativa kostnaderna:

Det är viktigt att verksamheten med Bokjuryn kan fortsätta i oförminskad omfattning. Medel för administrativa kostnader för Bokjuryn bör därför avsättas inom ramen för stödet till läsfrämjande insatser, som disponeras av Statens kulturråd.

Hmm… Det borde rimligtvis betyda att den summa som satsas på läsutvecklande verksamhet från statens sida minskar. Om nu inte bidragen för läsfrämjande insatser ökar. Men i texten finns inget som tyder på det. Ändå säger sig kulturministerna vilja prioritera läsfrämjande verksamhet, se föregående post.

Det ska bli intressant att se hur till regeringens litteratur- och läsutvecklingsinsatser i sin helhet ska se ut. Den som lever får se.

I Bokjuryn 2006 röstade 48 000 barn, på skolbibliotek, skolor och folkbibliotek runtom i Sverige. Dessa böcker vann respektive kategori:

Snurran äter ketchup av Eva Bergström och Annika Samuelsson (0-6 år)
Guldmysteriet av Martin Widmark och Helena Willis (7-9 år)
Vargbröder – havets fångar av Michelle Paver (10-13 år)
Den äldste av Christopher Paolini (14-19 år)

Annonser