Kulturdepartementet bildar centrum för svensk litteratur

För att råda bot på det översättningsstöd för svensk litteratur som Svenska institutet förlorat, vill regeringen istället inrätta ett litteraturcentrum inom ramen för Bokbranschens Finansieringsinstitut.  Avtalet med En bok för alla förnyas inte heller när det löper ut vid årsskiftet.

Såhär står det i pressmeddelandet inför kulturdepartementets promemoria som nu går på remiss till 19 instanser, som får en månad på sig att tycka till:

– Det förslag som nu tagits fram innebär att regeringen tar ansvar för en fortsättning på det översättningsstöd som Svenska institutet inte längre kan fördela. Förslaget innebär att Sverige får en samlad, slagkraftig aktör på litteraturområdet, som blir ett tydligt ansikte gentemot omvärlden. Centrumets fristående och självständiga ställning möjliggör en nära koppling till såväl bokbranschen som författarna, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Förslaget gällande En bok för alla AB motiveras av den enormt gynnsamma utveckling som den svenska bokmarknaden har haft under senare år. Regeringen kommer även i fortsättningen att prioritera läsning och läsfrämjande insatser. Tanken är att samla statens läsfrämjande insatser i syfte att öka möjligheterna att bl. a. stödja utvecklingen av nya metoder för att stimulera intresset för litteratur och läsning.

Ministern framhärdar alltså i att frånta En bok för alla det statliga stödet. Det fullständiga pressmeddelandet kan läsas här: Ett utvecklat litteraturcentrum

Update 19/7: Och idag skriver DN, Östersundsposten, med flera om nyheten. SvD väntar som vanligt till efter lunch med att låta pappersartikeln nå nätupplagan, men här kommer den.

Annonser