Lyft den tysta yrkeskunskapen

Ganska ofta har jag funderat över hur man i sitt yrkesliv ska kunna dra nytta av allt det där man en gång lärde sig genom teoretiskt pluggande. För visst kan det kännas som en mindre chock att lyftas ur den välkända och mycket teoretiska universitetsvärlden till den ofta väldigt praktiska och konkreta arbetsplatsen?  En frågeställning som hör ihop med detta är hur den tysta yrkeskunskapen, som förvärvas genom erfarenhet och över tiden, kan lyftas fram, sättas ord på och bli synlig? Hur få ihop teori med praktik, kan man sammanfatta det hela.

För ett par år sedan gick jag en kurs på Lärarhögskolan i Stockholm, där jag bland annat fick lära mig kollegahandledning. Det finns en enkel metod som kan användas på nästan alla arbetsplatser och alla yrken, som går ut på att kollegor handleder varandra, för att synliggöra och utnyttja den kompetens som ligger dold hos var och en.

Metoden heter kollegahandledning och finns beskriven i boken Kollegahandledning i skolan, av Per Lauvås m fl. Jag provade själv att hålla i en sådan handledning på min dåvarande arbetsplats och jag tror att vi som var med upplevde det som en ovanlig men positiv upplevelse. Det bästa med metoden är att den ju är gratis och att inga externa handledarexperter behöver kallas in för att styra handledningen.

Såhär går den enklaste och inledande övningen till i mycket korta drag:
Presentation: Var och en (6-8 personer i gruppen) presenterar ett problem de upplevt i sin yrkesvardag. Det ska vara ett verkligt problem.
Problemval: Var och en anger vilket av de alla problemen som de skulle vilja gå närmare in på. Ett problem (av de 6-8) väljs av gruppen.
Redogörelse för problemet: Den som ”äger” problemet berättar mer om det.
Klargörande av problemet: I tur och ordning ställer gruppdeltagarna frågor till problemägaren, för att riktigt förstå vad problemet handlar om.
Egna lösningsförslag: Probleminnehavaren berättar själv vad hon eller han har tänkt på skulle kunna åtgärda problemet.
Råd: Var och en i gruppen får komma med ETT råd. Råden antecknas.
Utvärdering av råd: Probleminnehavaren värderar de olika råden, vilket av dem kan vara ett riktigt bra råd?
Summering: Vilket var problemet? Vilka lösningsförslag kom upp? Hur upplevde probleminnehavaren handledningen? Hur upplevde de andra situationen? Lärde vi oss något? Lärde vi oss något om handledning?

Detta var alltså de olika faserna väldigt kortfattat beskrivna. Det är oerhört viktigt att man följer instruktionerna för varje fas till punkt och pricka. Det finns annars en risk att övningen inte ger den effekt man tänkt och det flyter ut i ett allmänt möte/kafferep. 😉

Förutom i ovan nämnda bok kan man läsa lite på nätet om kollegahandledning.
Jag skrev om det i bloggen Feltänkt?, Dick Aurell Göteborgs universitet har skrivit lite, liksom Lärakademin. Det finns också uppsatser om metoden.

3 thoughts on “Lyft den tysta yrkeskunskapen

  1. Jag var med på kollegahandledningen du höll för några år sedan och kan instämma i att det var en bra – och kostnadsfri – metod för handledning.
    Själva ämnena för handledningen är väl sådant som man kanske vädrar i vardagen hur som helst – men här får man en struktur att följa som just gör att man fokuserar på ämnet och inte hamnar i det där kafferepet. (För än handledningen är slut 😉

    /Sara

  2. Hej Sara! Jo, jag tyckte det var ett ganska enkelt sätt att ta upp ”problem” ur vardagen, kul att du inte tyckte det var helt värdelöst. 😉 Jag tror det bästa är om man har återkommande handledningar, så att alla känner att just deras fråga tas upp någon gång, och så lär man sig metoden bättre.

  3. Det var absolut bra! Och säkert som med så mycket annat viktigt med återkommande och uppföljande träffar. Det får vi väl ta tag i på egen hand nu då…

Kommentarer inaktiverade.