En svårlöslig knut

När jag ändå är igång med böcker, skriver jag om det senaste skönlitterära som jag har läst. Det är Den gordiska soffan av Karin Stensdotter. En lite underlig titel, kan det tyckas. En gordisk knut är enligt Wikipedia

en invecklad uppgift som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd

Soffan syftar på delningen av ett bohag vid en skilsmässa (lite bildligt kanske). Hur ska man göra, kan man dela en soffa i två delar? Och vem ska då kunna sitta på en trasig soffa? I romanen skildras Örjan Snellings fall, som sker successivt och smygande, genom dotterns ögon. Hur går det till när en människa till slut går under, och varför?

Det fantastiska med denna roman är att man inte alls förstår vad det är för en typ av berättelse när man börjar läsa. Först efterhand förstår man personerna och deras inbördes relationer. Det läggs inga värderingar eller moraliska aspekter på deras beteenden. De kan helt enkelt inte fungera på några andra sätt. Dottern får rollen som den allvetande berättaren, trots att hon kanske är en av dem som drabbas hårdast av uppbrott och sönderfall. En väldigt speciell roman är detta. Men bra.

Karin Stensdotter har en egen blogg, Royal Häst, läs den >>
Läs gärna också Heidi von Borns recension i SvD >>

Alexander cuts the Gordian Knot, by Jean-Simon Berthélemy (1743–1811)

Annonser