Rafflande läsning I

I veckan har jag läst ut två litterära verk av helt skilda slag. Det ena var E-learning Nordic 2006 : effekterna av IT i undervisningen, utgiven bl a av Myndigheten för Skolutveckling. Tro det eller ej – spännande läsning!

Skriften är visserligen inte ny, men den var ny för mig. E-learning Nordic var lite deprimerande och på samma gång uppfriskande att läsa. Den redovisar resultatet av en nordisk undersökning av hur effekterna av IT upplevs i skolan.

Spännande upptäckter som att skrivna måldokument samt fortbildning av lärare inte har någon effekt alls på hur IT används i skolan avslöjas. Det är alltså ingen skillnad i användning av IT mellan skolor som har upprättat måldokument och som har skickat lärare på fortbildning, jämfört med skolor som INTE har gjort det. Intressant! Och fortfarande upplevs det största hindret för att utveckla IT i pedagogiken vara bristen på datorer. På nästan hälften av skolorna i studien går det 10 barn på varje dator. Anmärkningsvärt!

Jag kan inte hjälpa att det är väldigt frestande att byta ut ordet IT mot ordet skolbibliotek när man läser studien. Jag tror nämligen att väldigt mycket som gäller för utvecklingen av IT som ett pedagogiskt verktyg också kan tillämpas på skolbiblioteket som ett pedagogiskt verktyg. Man satsar på vissa håll, skriver dokument och fortbildar, men i slutändan lämnar det lika mycket avtryck som fotspår i strandkanten. Och det viktigaste lär sig barnen ändå hemma på fritiden. Ridå. Vad är det för demokrati?

Vet vi vad vi vill med tekniken i skolan? Vad ska barnen uppnå för kunskaper med hjälp av IT och/eller skolbibliotek? Det enda man kan vara överens om är kanske att skolan har en lång väg att gå.

Annonser

2 thoughts on “Rafflande läsning I

  1. Jätteintressanta slutsatser. Bra det du skriver om vad barnen egentligen ska få för kunskaper med hjälp av datorn. Att bara använda IT i sig självt lär de ju sig hemma, men vad bör de lära sig i skolan? Det bör ju variera ämne för ämne. Men allmäna saker som informationssökning, källkritik och nätverka för att skaffa nya kunskaper känns viktigt.

    Jag ska också läsa rapporten, bra att den finn som PDF i fulltext!

    /Kalle Hedlund, IKT-pedagog på Räddningsverket

Kommentarer inaktiverade.