Läspapporna

Dagens Aftonbladet innehåller en debattartikel undertecknad av ordförandena i IF Metall, Lärarförbundet samt Henrik Jonsson, representerande sig själv. Man kritiserar att stödet till En bok för alla dras in, eftersom det gör att projektet Läs för mig pappa riskerar att läggas ner. Extra kul är att även skolbiblioteken nämns i debattartikeln. Hoppas dock att projektet kan fortleva trots att det är oklart vad som händer med En bok för alla.

Annonser