Debatten om biblioteksbygget är igång

Nu tycker jag att det faktiskt (äntligen?) har upptått en mindre debatt om den nya tillbyggnaden till Asplundshuset – Stockholms stadsbibliotek, där bibliotekarier också deltar. Den förs i Svenska Dagbladets kulturdel, och sedast idag fanns ett inlägg av stadsbibliotekarie Inga Lundén.

Här är tidigare inlägg i debatten.
Bibliotekarierna saknas i debatten 26/9
Arkitekttävling strider mot regler 27/9
Fråga-Svar: Måste biblioteket byggas ut? 27/9
Vördnaden för Asplund förlamande 2/10

Eftersom jag arbetar i huset känns det angeläget och spännande att följa vad som händer. De sex förslagen känns ganska spejsade allihop, men något av dem kommer att byggas och det blir nog bra till sist. Se projektets webbplats.

Uppdatering 11/10: Alberto Manguel uttrycker en traditionalistisk syn på bibliotek i denna artikel, som också kommenterar bygget. Jag tror inte på det där enorma hotet mot bibliotek, och att de inte behövs i dagens samhälle:

Det finns två skäl till att biblioteket tappar sin betydelse. Det ena är att det inte har någon funktion i ett vinstdrivande samhälle. Det andra är att vi uppmuntrar en strävan efter det som är snabbt och enkelt. Och läsning är varken enkelt eller snabbt, säger han med ett sagofarbrorsleende.

Inte då. Nyligen kom till och med en rapport om bibliotekens samhällsnytta [pdf].