Internet Librarian International 2007 : Next Gen Libraries

Och här kommer då min sammanfattning av konferensen Internet Librarian International 2007 (alltså en annan konferens än Internet Librarian 2007, vilken hålls i Monterey i slutet av månaden och är främst för amerikaner).

I Copthorne Tara Hotels murriga lokaler hölls i måndags och tisdags konferensen, som hade några hundra besökare från ganska många olika länder, både i Europa och Afrika, bland annat. Men många av föreläsaren var ditflugna från USA. Jag tänkte lyfta fram mina topp-tre-föreläsningar, ett urval av de jag valde att lyssna till. Det fanns olika ”spår” som man kunde välja, t ex ”Case Studies”, ”E-learning and Teaching”, etc.

Inledningstalaren Stephen Abram hade mycket intressant att säga under rubriken Next Generation Libraries : The 2.0 Phenomenon. Han hann få med mycket under sin timma, men jag ska försöka lyfta fram något.

– Abram hade en tanke om att våra hjärnor förändras av den tekniska utvecklingen, och vi måste ta hänsyn till att den uppväxande generationen inte fungerar som vi ”gamlingar” gör. Jag tycker man kan ifrågasätta om det verkligen är hjärnan som förändras, och inte snarare kulturen som påverkar vårt beteende, men där finns ju olika tolkningsmöjligheter.

– Även biblioteken måste börja ta hänsyn till människors olika lärstilar. Vi har (liksom skolan) byggt textbaserade miljöer, men många lär mycket bättre genom att ”göra” än genom att ”läsa”.

– I framtiden kommer all information som någonsin skapats få plats i en iPod.

– Vilka kan hjälpa människor att förbättra kvalitén i deras frågor, få fram vilken kunskap som egentligen frågas efter? Jo, biblioteken förstås. Där har vi en högre kvalitet än de maskiner (sökmotorer m fl) som vi alla använder oss av idag. Men varför Googlar vi åt människor, när de kan göra det lika bra själva?

– Idag vill människor redigera innehåll själva och bestämma i vilket format de vill ha sin information.

– Läsningen ökar i världen! Men inte på papper. Varfär håller vi ändå så hårt fast i de fysiska formaten?

– Biblioteken är sociala institutioner. Den information som användare vill ha, vill de ofta ha i en social kontext (vilka andra läser just den här boken?)

– Biblioteken är inte fattiga, men används resurserna på rätt sätt?

Annonser

One thought on “Internet Librarian International 2007 : Next Gen Libraries

  1. Pingback: Vikten av bra informationssökning « Lärstödsnytt

Kommentarer inaktiverade.