10 000-klubben

10 000 rubel
Tjoho! Jag har nu nått 10 000 besök på bloggen! Det tycker jag är rätt bra, eftersom BiblioBuster bara har funnis sedan i maj och är ett privat litet projekt. Samtidigt upptäcker jag att spamfiltret för kommentarer fångat in en hel del som inte varit spam… Och hunnit radera alla s.k. spamkommentarer som är äldre än 15 dagar. Hoppas ni som har kommenterat – men försvunnit – orkar kommentera igen! För nu ska jag gå igenom manuellt i fortsättningen…

Annonser