Fler filmtips

Den här filmen såg jag först på Biblioteksrelaterat. Tycker den är ganska målande för det eventuella generationsskifte som 2.0 innebär. Det är skolan som ställs inför den stora utmaningen idag, behoven av förändring är större än vad som gäller för biblioteken, åtminstone mer akuta. För till skolan tvingas alla barn gå varje dag och det är där de ska ges en beredskap inför vuxenlivet.

Annonser