Se framtiden

Så fick vi då se det slutgiltiga förslaget till tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek igår. Jag agerade konferensvärdinna hela dagen och kunde inte delta i pressuppbåd eller festligheter på biblioteket, tyvärr. Men vi fick i alla fall beskedet inte långt efter att det blivit offentligt. Delphinium är det förslag som jag nog uppfattat som mest anonymt av de sex slutliga förslagen. Förmodligen finns det mycket goda skäl till varför just detta förslag stod kvar som vinnare. Jag ser fram emot att få veta hur det nya huset ska användas och i vilken relation till det gamla som det ska få, rent funktionsmässigt.

Det finns minst tre perspektiv att ta hänsyn till vad gäller det nya biblioteket (tycker jag) och det är biblioteksanvändarnas, stockholmarnas i allmänhet och personalens. Det viktigaste är att det nygamla stadsbiblioteket blir riktigt bra ur besökarperspektiv. Här finns nu chansen att skapa något riktigt spännande och bra. För stockholmarnas del kanske huset kan tyckas oroväckande högt. Det kommer troligen att skymma Asplundshuset en del åtminstone från Karlbergsvägen-hållet, och jag vet inte hur det kommer att upplevas från Observatiorelunds-hållet. Som personal på biblioteket upplever jag/vi idag en akut brist på lokaler för utbildning (av besökare och personal), konferenslokaler (på min avdelning ordnar vi mycket sådant) och möteslokaler (många möten blir det).

Jag hoppas att jag jobbar kvar 2013 när biblioteket ska stå klart! Det blir spännande i kombination med det nya Odenplan – tågstation och kommers – men ojojoj vilken stor bygg-grop Odenplan kommer att vara de kommande fem åren!

Pressmeddelande >>
Läs mer i DN >>
Läs mer i SvD >>

2 tankar om “Se framtiden

  1. hej
    Du skriver:”vilken relation till det gamla som det nya ska få, rent funktionsmässigt” Jag misstänker att svaret blir att det nya kommer att ha liten relation med det gamla och så småningom kanske ingen alls. Avståndet mellan byggnaderna är nämligen allt för långt, minst 70 meter. Det gamla får i framtiden ingen funktion som bibliotek. Det blir svårt att hitta en ny funktion då det är mer än ett byggnadsminne, det är heligt.
    Vid närmare eftertanke borde det därför ekonomiskt och logiskt sett leda till att man borde finna en lämpligare plats för en nybyggnad om inte…..
    Man borde kanske först undersöka möjligheterna att bygga om och till Asplunds bibliotek utan att hela byggnaden skall förklaras ”helig”.
    Det vinnande förslaget är en nybyggnad inte en tillbyggnad. Ny inte till.

  2. Jag tror det beror mycket på hur stadsbiblioteket väljer att utnyttja den gamla respektive de nya lokalerna. Då tror jag absolut att även det gamla biblioteket kan ha sin plats och funktion.

Kommentarer inaktiverade.