Musikskatt

Tidigare i höstas tillgängliggjordes 30 000 inskannade bilder med notmaterial av Svenskt visarkiv och Statens musiksamlingar – Folkmusikkommissionens notsamling
och Musikmuseets spelmansböcker
. Ett guldkorn i tillgängliggörandet av vårt kulturarv.

 Jag har alltid varit intresserad av musik, och kom under mina historiestuderier (början av 90-talet) i kontakt med skillingtryck i original, som jag använde som källmaterial till min C-uppsats om Gustav III:s propagandavisor. Under BHS-studierna fick jag dessutom förmånen att göra ett studiebesök och fördjupningsarbete om Svenskt Visarkiv. Jag antar att jag helt enkelt är förtjust i gamla visor och akustisk musik!

I den nya databasen kan man söka på många olika sätt. Efter proveniens (ort), personnamn, titel/början på låt, låttyp med mera. Internets enorma möjligheter till tillgängliggörande är ju inget nytt, men att lunna plocka hem sådant här material direkt till sin dator känns som en stor sak. Accessprojektet verkligen varit värdefullt på många områden.

För användande av notmaterialet gäller följande:

Materialet är fritt tillgängligt för sökning, nedladdning, utskrift och personligt bruk. Upphovsrätten för de digitala avbildningarna av materialet och databasen äger Statens musiksamlingar och för publicering behövs tillstånd av Svenskt visarkiv.

Jag har lånat ett litet, litet utsnitt ur en halling för bilden här bredvid, hoppas det är ok.

Annonser