Maggropskänslor och sunt förnuft

Följde du debatten tidigare i år om huruvida Forum för levande historias kommande bok om kommunistiska regimers brott ska få finnas på skolbibliotek? Har du någon gång varit med om att uppgifter om låntagare efterfrågas av någon utomstående? Har du hamnat i situationer då du inte vet hur du som bibliotekarie bör agera? I så fall finns det en klar anledning för dig att delta på DIK:s etikdag den 16 januari i Nacka.

Medverkande är bl a Britt-Marie Häggström, tidigare förbundsordförande i DIK och veteran i etikfrågor för bibliotekarier, Malin Löfstedt, universitetslektor i etik vid Teologiska institutionen i Uppsala, Jonas Aghed, bibliotekarie och debattör, och Anna Karin Johansson, Forum för levande historia.

Program och anmälan >>

Annonser