Wikipedia granskat med den äran – igen

Nu har en tysk tidskrift gjort en jämförelse av kvaliteten mellan Wikipedia (den tyska) och Brockhaus – den tyska ”NE”. På en skala där 0 var bäst och 5 var sämst, fick Wikipedia 1,7 och Brockhaus 2,7. Läs mer i Earthtimes.org >>

Tyska wikipedia är näst störst i världen efter den engelska. Jag tycker detta visar att den sociala kontrollen fungerar bra när den kritiska massan deltagare i wikipedia uppnåtts. Det är väl egentligen vad wisdom of crowds innebär. Nu börjar det bli ohållbart att klaga över wikipedia, och helt meningslöst att försöka förmå elever att inte använda den, vilket jag vet att det finns många lärare och även bibliotekarier som gör. Använd wikipedia kreativt och skapa innehåll istället! Vilket kanonbra koncept för undervisning, eller hur?

Se även Biblioteksbloggen >>

Annonser