Demoteket försvinner – men lever kvar?

Projektet Demoteket har funnits i tre år och har syftat till att understödja brukarmedverkan på biblioteken, särskilt när det gäller att bygga upp fysiska och/eller digitala samlingar skapade av bibliotekens användare. Spridning och marknadsföring av människors demos via bibliotek har varit ledstjärnan, en idé som är väldigt 2.0, tycker jag.

Nu är projektpengarna slut och Demoteket kommer inte fortsätta drivas på något annat sätt. Projektldarna, Ida och Mats, slutar sina anställningar. Det blir helt upp till de lokala bibliotek som har inrättat Demotek, att fortsätta utveckla dem på egen hand. Och det är ju ändå på det lokala planet som utvecklingen måste ske.

Det mest imponerande Demotek jag sett finns på Västerås stadsbibliotek. Där har man digitaliserat hela sitt musikdemoutbud och erbjuder det via sin Mediejukebox för alla att ladda ner.

Det går fortfarande att beställa marknadsföringsmaterial till sitt Demotek, men bara tills det nuvarande lagret tar slut.

Annonser