Vem tycker du ska få pris?

Känner du till någon som du tycker har bidragit med ”framstående insatser på folkbiblioteksområdet”, så är det dags att nominera till Bengt Hjelmqvists pris nu. Hur du gör framgår av denna sida. I stadgarna står att priset kan delas ut för:

[…] både praktiska och teoretiska insatser, både en samlad gärning och en enstaka prestation. Om särskilda skäl föreligger, kan belöning tilldelas flera personer gemensamt eller bibliotek, som i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver det vanliga.

Här är en lista över dem som tidigare fått priset. Förra året var det Malin Ögland, se bilden.

Annonser