Vad innebär kvalitet i gymnasieskolan?

Den nya sajten Gymnasiekvalitet.se har kanske inte undgått så många skolintresserade. Svenskt Näringsliv har arbetat fram sajten därför att:

Svenskt Näringsliv har […] ett starkt intresse av att stimulera genomtänkta utbildningsval. Höga kunskapsambitioner är av avgörande betydelse för Sveriges framtida välstånd i en tid av allt tuffare internationellt konkurrens.

Allt som kan hjälpa unga att välja utbildning och skola som passar dem är lovvärt, tycker jag. Men vad är det då som utmärker kvalitet på den nya sajten? Dels har man tagit fram uppgifter från den statistik som skolorna årligen rapporterar till Skolverket (SCB), dels har man skickat ut egna enkäter till skolornas rektorer. Exakt vilka data som hämtas varifrån anges inte tydligt.

Exempel på kriterier som gäller för kvalitet är resultat i nationella prov, andel högskolebehöriga bland förra årets elever, andel som fullföljer utbildningen, andel med utökat eller reducerat program, utbildningsnivån bland lärarna, skolans kostnad för utbildningen, antal lärare per 100 elever.

Det är svårt att samla in jämförbara siffror för landets alla gymnasieskolor, självklart. Särskilt om de samlas in via enkäter. Ändå tycker jag det känns tråkigt att man inte har breddat definitionen på kvalitet. Betygssiffror är inte svåra att få fram och är förmodligen intressanta för blivande gymnasieelever att känna till. Men annat som kanske betyder mer i vardagen kan vara trivsel, åtgärder mot mobbning, tillgång till skolsköterska, tillgång till bibliotek, och storlek (på skola och på klasser). 

Jag antar att man som elev gärna vill gå i en skola där man ser att många lyckas bra. Man kan på den nya sajten jämföra fyra skolor åt gången. Jag valde att jämföra skolor i Stockholmsområdet som hamnade högt upp på den alfabetiska listan: Blackebergs gymnasium, Bildningscentrum Jan Fridegård, Bromma gymnasieum och Brännkyrka gymnasium. I de tabeller som redovisas visas en röd plupp vid uppgifter, om de ligger under riksgenomsnittet. Bra siffror över snittet ger motsvarande grön plupp. I min undersökning fick Blackeberg mest gröna pluppar och Bromma mest röda. Undrar vilken skola en elev skulle välja? (retorisk fråga)

Enligt en undersökning som gjordes av Stockholms gymnasieskolor 2004/05 framgår att eleverna på Blackebergs gymnasium är mycket mer nöjda med sin skola än de på Bromma gymnasium. Så det finns onekligen ett samband mellan bra skolresultat i form av betyg och liknande, och nöjdhet. Enligt samma undersökning (s. 38) är de kvalitetsfaktorer som elever värderar högst: att betyg och omdömen är rättvisa, att lärarna har bra ämneskunskaper och att eleverna får arbeta med sådant som är roligt och intressant.

Om jag skulle vara i den lyckliga positionen att välja skola till mitt barn, vet jag vad jag själv skulle titta på i första hand: Verkar det vara en lugn och trygg skola? Vilka pedagogiska principer gäller, dvs kunskapssyn/arbetssätt? Finns det ett skolbibliotek? Kan jag hitta bra svar på dessa frågor så är det för mig en bra skola.

De elever som ingick i den omtalade undersökningen sätter sådana kvalitetskriterier som jag själv skulle värdera högt, i botten. Det minst viktiga för eleverna är att få lära sig att själva söka kunskap, att reflektera över sitt eget lärande och vad kunskaperna ska användas till, och att utveckla en förmåga att ta personligt ansvar för sina studier. Kanske har eleverna dåliga erfarenheter av hur detta har gått till på deras skolor.

Kanske är det bara jag som är ett biblioteks-UFO, som tycker att informationskompetens är något värt att satsa på. Ibland känns det så.

Annonser

2 thoughts on “Vad innebär kvalitet i gymnasieskolan?

  1. Jag har inte gått in på denna sajt och analyserat den, som du gjort, bara reflekterat utifrån det brev min dotter fick. Bra resultat eller höga betyg är väl ett resultat av samarbete mellan just de elever och just den personal som befinner sig där just då? Säger det egentligen någonting öht om hur det kommer att bli till hösten?? Ja, kanske?
    Svårt är det iaf att välja när de enda ambitionerna är att ha kul och träffa nya människor!! 🙂

  2. Jag skulle nog ha lagt till, att det väl antagligen fortfarande är så, att mest avgörande för hur bra det går barnen i skolan är föräldrarnas utbildningsnivå, och inte skolans kvalitet. Det finns få sociologiska parametrar som har sådan kraft som den.

Kommentarer inaktiverade.