Etik för bibliotekarier

Ska det vara nödvändigt eller ens viktigt? Jo, det tror jag alla som deltog i DIK Bibliotekarieförbundets etikdag i onsdags tyckte. För egen del kändes det nyttigt att få stöta och blöta etiska dilemman och fundera över vilka förhållningssätt man som professionell kan ha i vissa situationer, och vad det sedan får för konsekvenser. Vi ställs inför etiska, eller moraliska, dilemman i stort sett dagligen som biblioteksmedarbetare.

Läs Bibliotekarieförbundets etiska riktlinjer.

En ny lag som förbjuder viss typ av litteratur i kriminalvården är på gång (1 april). Fångar ska inte få läsa vadsomhelst från och med nu. Läs i bl a DN. Såhär står det:

För att en bok eller tidning ska förbjudas krävs i regel att den explicit äventyrar ordningen och säkerheten på anstalten. En instruktionsbok som anger hur man bygger en molotovcocktail kan till exempel förbjudas, förklarar en sakkunnig på justitiedepartementet.

För böcker, tidskrifter och tidningar som kommer ut på fängelserna genom biblioteken är nålsögat något trängre. Rasistiskt, pornografiskt eller grovt diskriminerande innehåll sorteras bort. Inte heller skrifter som direkt uppmanar till brott får köpas in eller lånas ut.

Läs proposition 2006/07:127.

Men vem ska avgöra vem som får läsa vad? Vem har både kompetens och befogenheter? Ja, inte bibliotekarierna i alla fall. Förutom att bibliotekarierna på fängelserna har minskat i antal, så är det inte upp till dem att resonera kring hur en låntagare kommer att använda en skrift som har lånats. Det är aldrig vårt ansvar hur människor agerar utifrån något som de möjligen har lånat på biblioteket. Däremot kan säkert olika policys för vad olika typer av bibliotek köper in finnas. Något som diskuterades under etikdagen var skillnaden mellan exempelvis ett folkbibliotek och ett skolbibliotek, vad gäller inköpsöverväganden.

Men om inte bibliotekarierna ska bestämma vad intagna ska läsa, är det då fångvaktarna som ska gå igenom och bedöma böcker, tidningar, osv? Det har de knappast någon vana vid. Men de kanske blir litteraturexperter på kuppen.

2 thoughts on “Etik för bibliotekarier

  1. Interssant etik-diskussion! Jag har precis börjat jobba som bibliotekarie på Kumlaanstalten, så jag följer utvecklingen om vad som tillåts eller inte med stort intresse. Tror det vore olyckligt om bedömningarna om vad som får eller inte får läsas på våra anstalter skulle ligga på vårdarnas ansvar…

Kommentarer inaktiverade.