Makt 2.0

2.0 i bibliotekssammanhang är en liten sidogren i hela 2.0-konceptet. 2.0 verkar vara riktigt stort inom marknadsföring, som ju är en mycket större och mer resursstark bransch. Min kollega gjorde mig nyligen uppmärksam på en kandidatuppsats från Handelshögskolan i Göteborg, Webb 2.0-relaterad marknadsföring : Möjligheter och risker med marknadsföring i webb 2.0-relaterade tjänster. Uppsatsens slutsatser är i korthet att de största möjligheterna med denna typ av marknadsföring är en ökad trovärdighet, då budskapet sprids av mottagarna själva.

Den största risken (för företagen) är samtidigt svårigheterna att kontrollera spridningen av ett budskap. Transparens blir ännu viktigare, dvs att företagen är tydliga och öppna gentemot konsumenterna. Dåliga produkter eller försök att luras genomskådas snabbt i en miljö där konsumenterna själva gör sina röster hörda, genom bloggar, i sociala nätverk etc. Kampanjer måste vara välgjorda, och företagen måste hela tiden följa Internets utveckling.

Låter som mycket bra strategier även för bibliotek i 2.0-samhället. Som av en händelse läser jag på Peter Alsbjers blogg om en uppsats från BHS som tar upp bibliotekariers syn på 2.0. Hans tolkning är att 2.0 i mycket handlar om makt, vilket jag tycker bekräftas av den uppsats jag själv tittat på. Konsumentmakt, t ex.

Och så kan jag inte låta bli att nämna Åkes projekt som handlar om att samla 99 avslutade bloggar. Ett kul projekt, tycker jag det låter som. Varför avslutar man sin blogg och hur? Det finns många därute.

Annonser