LAN-party twopointoh

Det jag tar med mig från BibCamp är trevligt umgänge och en ökad insyn/insikt i systemutvecklarnas arbetsområde. För jag arbetar ju inte själv med tekniska frågor, och det gjorde de flesta av de andra deltagarna i BibCamp. Lite funderingar kring unconference-konceptet har jag också, t ex hur jag skulle kunna tillämpa det i min egen verksamhet i framtiden.

Jag tar också med mig några tankar från John Blybergs föreläsning om ”the twopointopian”. Bl a att Bibliotek 1.0 måste fungera innan Bibliotek 2.0 kan övervägas. Han uttryckte också att det är nästan omöjligt att skapa ett Bibliotek 2.0 utan  teknologi (”except just a little”).  Med andra ord förutsätter The Transformative Library (som innebär upplevelser och deltagande i varje aspekt av biblioteksbesöket) nya tekniska tillämpningar för att kunna genomföras. Och 2.0 är inte en plug-in.

Men jag måste nog säga att det finns bra exempel på Bibliotek 2.0 i den fysiska miljön, som inte förutsätter någon särskild teknologi. Mitt exempel är projektet Det frågeorienterade biblioteket och då särskilt den del som är fokuserad på barnbibliotek. Där tänker man sig ett barnbibliotek som konkurrerar med bl a IKEA, där barn upplever bibliotekets medier i samband med lek och interaktion med böcker, andra barn, bibliotekspersonal, förälder/förskolepersonal och leksaker. Mediernas uppställning bygger på barns associationer, och barnen skapar själva mening genom leken och interaktionen. Det tycker jag i alla fall känns mycket som 2.0 även om inga datorsystem är inkopplade. Det finns även deltagande, samarbete, innovation och spridning av idéer som kan ske fysiskt i bibliotek för vuxna. Men webb 2.0 skapar onekligen helt nya möjligheter i en virtuell miljö, och utmaningen för (folk)biblioteken är att koppla ihop det fysiska med det digitala (tycker jag). Känslan i det fysiska biblioteket av att det är bibliotekspersonalen som kontrollerar rummet är förmodligen svår att bli av med. Den känslan är något som hämmar det fria deltagandet och aktiviteten hos användarna, enligt Blyberg.

Annonser