Ny nordisk IL-tidskrift, men…

Läser hos Sheila Webber att en ny nordisk tidskrift för information literacy i högre utbildning är på g, NORIL. Den blir säkert mycket intressant, inte minst därför att Ola Pilerot sitter i redaktionen.

Min invändning ligger i den ständiga uppdelningen av biblioteksvärlden i bibliotekstyper. Forsknings- och skol/gymnasiebibliotek har många gemensamma frågor/problem som med fördel kan diskuteras tillsammans. Inte minst när det gäller undervisning och informationskompetens. Därför är det tråkigt att en nordisk tidskrift på området informationskompetens bara riktar sig till forskningsbiblioteken. Det gör det t ex ännu svårare att få till en röd tråd i det livslånga lärandet.

Vad jag vet finns inget forum för duktiga nordiska skolbibliotekarier att publicera sig när när det handlar om bl a informationskompetensutveckling. Någon annan som vet? InfoTrend måste fortfarande upp till bevis…

Annonser