Alfabetiseringens fröjder

Jag vet inte hur det kommer sig, men den absolut bästa låtlistan – det bästa blandbandet – i min iPod åstadkoms när samtliga låtar spelas upp i alfabetisk ordning. Jag har provat slumpmässig uppspelning, jag har provat att spela album för album, men nej – inget går upp mot den alfabetiska listan! Den blandning som uppstår då alla låtar på A spelas först och sedan alla på B osv, gör att genrer, artister och stilar får en i det närmaste perfekt komposition.

Kanske är det bara mitt perverterade bibliotekariesinne som gör sig påmint här, men det må vara hänt i så fall. Var och en blir salig på sin fason.

Annonser