Könsproblem i Facebook

Från och med nu MÅSTE man fylla i könstillhörighet i sin profil i Facebook. Det har tydligen uppstått problem för översättare världen över, när människor gör saker som ska publiceras i deras minifeed. Är det en ”hon” eller ”han” som går med i grupper eller svarar på quizzar? De som inte fyllt i könstillhörighet blir ideligen tilldelade ”fel” kön, enligt Facebook Blog.

Är det språkliga angelägenheter som nu ska tvinga in alla i hon-han-dikotomin? So much for queer i Facebook. Det låter så futtigt. Varför inte hitta på något kul alternativ istället? I finska språket är man mycket klokare, ”hän” kan användas om alla. Facebook finns idag på 16 språk, däribland finska. Nej, det här får nog Facebookredaktionen tänka över ett varv till.

Annonser