Könsproblem i Facebook

Från och med nu MÅSTE man fylla i könstillhörighet i sin profil i Facebook. Det har tydligen uppstått problem för översättare världen över, när människor gör saker som ska publiceras i deras minifeed. Är det en ”hon” eller ”han” som går med i grupper eller svarar på quizzar? De som inte fyllt i könstillhörighet blir ideligen tilldelade ”fel” kön, enligt Facebook Blog.

Är det språkliga angelägenheter som nu ska tvinga in alla i hon-han-dikotomin? So much for queer i Facebook. Det låter så futtigt. Varför inte hitta på något kul alternativ istället? I finska språket är man mycket klokare, ”hän” kan användas om alla. Facebook finns idag på 16 språk, däribland finska. Nej, det här får nog Facebookredaktionen tänka över ett varv till.