Kanon och kunskapssyn

Det där med kvalitetslitteratur och kanon på biblioteken är som bekant ett delikat ämne, som jag hoppas kommer fortsätta diskuteras i bibliotekssfären.

Enligt boken Biblioteket i samhället, som jag nyligen läst, har biblioteken gjort sig av med en ”gammal” kunskapssyn, som byggde på att bibliotekets personal skulle ”lära” besökarna vad som var god litteratur och vad de borde låna. En fostrande roll har ersatts – ja, av vad? Enligt boken har vi kastat ut en föråldrad kunskapssyn men inte antagit någon ny. Vi är alltså lite vilsna här, kanske är det det som gjort kanondebatten så het? Det finns möjligen inget självklart nytt förhållningssätt.

Samtidigt når det mig via radio att Strängnäs bibliotek nu uppdaterat sin kanon med en sommarversion. Kulturchef Christer Hermansson berättar att han tycker att bibliotekarierna måste våga stå för något. De måste våga rekommendera böcker till biblioteksbesökarna. Jag blir nyfiken på bakgrunden till detta, då jag faktiskt tror att alla bibliotekarier som arbetar i yttre tjänst varje dag rekommenderar böcker till låntagare.

Jag undrar om det bara är böcker från Strängnäs kanon som får rekommenderas av de som är anställda där. Och så är jag nyfiken på vilka grunder man valt ut sommarkanon. Böckerna sägs vara

Garanterat bra sommarläsning. Perfekt att ta med i resväskan, att läsa på stranden eller i hängmattan.

Jag är inte kritisk till valet, jag bara undrar hur det gått till, eftersom jag är intresserad av frågor som rör kunskapssyn. (En kvarleva från mina år som skolbibliotekarie.) Måste lästips alltid kopplas till kanon? Är det detta som skapar kvalitet?

Är inte kvalitet att utifrån den besökare som man har framför sig, kunna ta fram precis ”rätt” bok – rätt genreval, rätt litterär nivå, rätt utmaning, rätt medietyp, osv, i samråd med just den personen? Det är bara en stilla reflektion från min sida. Den typen av kvalitetsval stämmer bättre med den kunskapssyn som präglar den senaste läroplanen för skolan. Enligt Biblioteket i samhället kan det faktiskt vara så att vi på biblioteken är bättre på att tillämpa den läroplanen än vad skolan är. Intressant.

Annonser

9 thoughts on “Kanon och kunskapssyn

  1. I bibliotekssammanhang är alla medel tillåtna. Folkbiblioteken ska synas och ta plats i offentligheten.

    mvh
    CH

  2. O ja som tycker ”På drift” inte är direkt någon höjdare även om den räknas som en klassiker. En sak som jag undrar över är om försäljningen av böcker påverkas av vilka böcker som säljs i biblioteken.

  3. Det skulle ju vara fantastiskt om biblioteken hade makt att påverka bokförsäljningen! Men jag tror att andra marknadsföringsplatser är starkare och kan ge ett mer enhetligt budskap. Jag hoppas att biblioteken står för en diversifiering av läsandet och att vi inte bara är ytterligare en kanal för Stieg Larsson och Liza Marklund. Idag tycker jag att bloggarna hamnar någonstans mittemellan biblioteken och de kommersiella kanalerna, när det gäller att spegla ett brett litteraturutbud.

  4. Det vore kul om det vore så, för det skulle ju betyda att biblioteken faktiskt påverkar folks läsvanor. 🙂

  5. Ja det kan jag förstå att det känns bra att kunna påverka människor. Även om det kan vara lite problematiskt eftersom biblioteket är en statlig/kommunal institution och då kanske ska ha en mer objektiv roll där er roll inte är att premiera en författare före en annan. Lite som systembolaget, men det ingår ju i deras jobb att svara på kundernas frågor samt besämmer inköpen av vilka viner vilken per automatik påverkar försäljningssiffrorna.

  6. Ed, visst kan det vara problematiskt om det blir så att biblioteken genom sina inköp premierar en viss politisk inriktning, vissa författarskap och liknande. I bibliotekariens lite otydliga profession ligger det ändå att försöka undvika att det blir så. Vi utarbetar medieplaner med tydliga riktlinjer etc. Riktlinjerna är ofta att köpa ämnen och författare som människor gärna vill läsa. Men det finns också en ambition att lyfta fram det som inte är så känt eller läst. Författarskap från tredje världen, med mera. Och där hoppas vi kunna påverka vad människor läser. Frågan är väl i vilken grad vi lyckas. Ibland lyckas vi nog. 🙂

Kommentarer inaktiverade.