Facebook – rapport om what’s hot & what’s not

För att siffror regerar. Eller hur?

En ny rapport, av O’Reilly Radar,  som ger ytterligare fakta om Facebooks tillväxt når mig via Stephen’s Lighthouse. Visst är det intressant att se att Sverige fortfarande är 10:e största land i Facebook, och att det är i Sydamerika och Karibien som medlemstillväxten för tillfället är som störst.

Men ännu intressantare är kanske att se hur applikationerna används i nätverket. Antalet applikationer fortsätter att växa och är nu över 32 000 st. Däremot ökar inte användningen av applikationerna. De 10 % av applikationerna som är populärast, står för 98 % av den totala användningen i Facebook. Det verkar alltså inte som om man har så mycket för att utveckla sin egen lilla applikation, så länge den inte lyckas ta sig in på topplistan. Särskilt som bara ungefär 6 % av applikationerna har över 500 aktiva användare varje dag.

Som jag tidigare i något sammanhang har rapporterat om, har de biblioteksapplikationer jag funnit i Facebook haft 0-5 aktiva dagliga användare. Den stora frågan är förstås hur man kvalar in i toppen. Ett noggrant studium av toppapplikationernas egenskaper måste nog till, innan man satsar på att synas i Facebook. Det gäller förstås inte bara ev. biblioteksapplikationer.

Vad jag själv kan finna ut (genom att studera Facebooks egna data om användningen) handlar de populäraste applikationerna om att ladda upp och sprida bilder, att spela spel och om att ranka och värdera (ekonomiskt, utseendemässigt etc) sina vänner och sig själv.

Den populäraste applikationen som på något vis skulle kunna relateras till bibliotek är Visual bookshelf med 36 984 dagliga användare. En hel del bibliotekarier använder den applikationen, kan jag också konstatera. Applikationen knyter an till hur vi tänker oss att våra egna bibliotek 2.0-kataloger ska fungera:

* See what your friends are reading
* Show others whats on your real bookshelf
* See who else is reading a book (a good icebreaker)
* Read and create reviews
* Clean low-text look on your profile
* Recommend books on your bookshelf to your friends

Visual bookshelf bygger på data från Amazon. Ni som använder den får gärna kommentera om vad ni tycker om applikationen! (Här alltså.)

En tanke är också att vi kanske ska se alla våra små, lite använda biblioteksapplikationer (sökrutor, fråga en bibliotekarie, etc) som den smala men ack så naggande goda långa svansen?