Lära genom samarbete och spegling

Dags att ”mitt” kära biblioteksprojekt Tvinning får lite uppmärksamhet. Jag brukar inte skriva om mitt konkreta arbete som utvecklingsledare, eftersom det hör till min offentliga roll och den här bloggen är privat (så betraktar jag den i alla fall). Nu tycker jag dock att det är på tiden, eftersom nämnda projekt inte fått någon medial uppmärksamhet tidigare.

Tvinningprojektet är ett stort projekt, där 32 folkbibliotek (tror jag det är just nu) i LIM-området (Länsbibliotek I Mellansverige) deltar. Projektet går ut på att biblioteken tillsammans med en (eller två) partner väljer ut ett eller flera områden som man sedan utvecklar tillsammans. Genom att flera bibliotek arbetar ihop, kan man lära tillsammans genom jämförelser, gemensamma seminarier av olika slag, observationer, med mera. Några av de metoder för lärande som kan användas finns listade på Tvinnings webbplats.

Nu har projektet pågått i snart ett år och bibliotekspersonalen är självgående, i lite varierande grad. Man har också kommit olika långt, och man har valt olika utvecklingsområden att fokusera på. Tvinning är alltså en metod som är tillämplig på alla delar av bibliotekens verksamhet. Några exempel på utvecklingsområden är marknadsföring, barnverksamhet, biblioteksplaner. Om ett år ska projektet avslutas och vi som arbetar med det hoppas att resultatet ska kunna bli en metodbok för Tvinning som många andra kan komma att ha nytta av.

Tyvärr var jag sjuk i våras, men kommer att återuppta min roll som projektledare i september, vilket ska bli spännande. Nyckelpersoner i projektet är bibliotekskonsulenter/utvecklingsledare vid de region- och länsbibliotek som är engagerade i projektet.

Just i sådana här projekt känns det verkligen som om länsbiblioteken är viktiga aktörer för att driva biblioteksutveckling. Nu gungar marken under några av våra länsbibliotek, och man undrar vad resultatet ska bli.

Annonser