Orka II

Nu känner jag mig snart lika stridbar som En okuvlig bibliotekarie. För nu känns det som om hela biblioteksdebatten har kantrat över. Varför håller vi på och debatterar utlåningssiffror i parti och minut? Ät det bibliotekens enda uppgift att låna ut böcker? Det finns nog inte någon biblioteksmedarbetare i hela landet, i hela världen, som kan hålla med om det. Men varför lyckas vi då inte styra över diskussionerna på allt det där andra som biblioteken påstås göra?

Är det ett feldrag av Biblioteksföreningen att t ex skicka ut regionala rapporter över utlån och besök? Bidrar det till en felaktig syn på biblioteken i media (bloggosfären inräknad)? Finns det något vi har glömt bort att relatera 2 procents minskade utlån till? Hur mycket är 2 procent och ska man se det som ett misslyckande eller en naturlig utveckling med hänsyn till hur samhälls- och medieutvecklingen ser ut? Gör en successiv nedgång av utlåningen av pappersböcker för vuxna (som det ju handlar om) att folkbiblioteken borde avskaffas, eftersom de förlorat sin mening?

Allt handlar naturligtvis om perspektiv, men inte minst om behovet av att kommunicera bibliotekens roll i framtiden. Library Lovers-kampanjens mål är en bibliotekspolitik som formuleras i relation till:

  • Läsande och läsförståelse
  • Demokrati, yttrande- och informationsfrihet
  • Livslångt lärande, kunskapsutveckling och personlig utveckling
  • Kultur och social sammanhållning
  • Samhällets innovationskraft  
  • Jag vet inte vad ni tycker, men det verkar som om bibliotekspolitiken behövs.

    Se inlägget som en fortsättning på detta inlägg. En följd av denna artikel.

    Annonser