Feminism och kunskapsorganisation

På fredag disputerar Jenny Samuelsson vid Umeå universitet med avhandlingen På väg från ingenstans. Kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning, inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Avhandlingen visar att feministisk litteratur är svår att återvinna i våra databaser, även i de man tänker borde vara anpassade för ämnet, dvs Kvinnsam och GENA.

Jag citerar pressmeddelandet:

Jenny Samuelsson anser att för att feministisk litteratur ska bli sökbar på biblioteken krävs en kunskapsorganisation som möjliggör indexering och klassifikation av feministiska perspektiv på kön och makt – inte enbart breda, tematiska begrepp. Att feminismen inte bara är en socialpolitisk kvinnofråga, utan också ett kritiserande och emanciperande perspektiv med fokus på ojämlika könsförhållanden måste också synliggöras.

Jag tycker det är bra att detta lyfts fram, det är något att utveckla för både forsknings- och folkbibliotekens kunskapsorganisation.

Jag berörde samma ämne när jag skrev min egen magisteruppsats, dvs hur man kan kartlägga ämnesområdet feministisk forskning (mha domänanalys) för att finna bra sätt att organisera och återvinna just forskningen på det området. Den hade den modesta titeln Feministisk forskning : ett försök till domänanalys av en mindre del av fältet, och lades fram före den tid då man pdf:ade alla magisteruppsatser och publicerade dem digitalt. Den finns i alla fall med i Libris 🙂

Annonser

2 thoughts on “Feminism och kunskapsorganisation

  1. Det borde vara ett större krav på samhällsnytta när det gäller forskning med skattepengar. Jag har hört ämnen som ”Homosexuella mäns operaintresse” till ”Laestadianers stämsång” där man doktorerat. Hur kan det ske?

Kommentarer inaktiverade.