Framtiden och informationskompetensen

Under den upp(ut)manande frågan Vem tar ansvar för framtiden? arrangerar nätverket NIK sin fjärde konferens om informationskompetens i gymnasieskolan. De tre föregående konferenserna har varit välbesökta, och det tror jag säkert denna fjärde också blir. NIK fyller ett behov som inte täcks av någon annan instans. Konferenserna diskuterar skolbiblioteksfrågor, men utan den annars så vanliga fokuseringen på läsning och skönlitteratur.

Ur programmet:
”Wikipedia – älskad och avskydd” – preliminära resultat av en undersökning bland lärare och elever vid några Stockholmsskolor, Einar Spetz, bibliotekarie, Vallentuna gymnasium

”Digital kompetens”, ett nytt bildningsbegrepp i det globala samhället, Stefan Pålsson, omvärldsbevakare för KK-stiftelsen samt frilansskribent inom området IT och lärande

”Informationskompetens – grunden för framgångsrika universitetsstudier” -gymnasieskolans och universitetets gemensamma ansvar. Erfarenheter och tankar inför framtiden, Agneta Lantz, Förste bibliotekarie, FD, Föreståndare för Centrum för Biblioteks- och IT-pedagogik, Linköpings universitetsbibliotek

Ska bli spännande och intressant. Allt detta för bara 400 kr. Den 21 november på Östra real i Stockholm.

Annonser