Bibliotekens roll i folkbildningen

I förra veckan drog Birgitta Hellman Magnusson vid Länsbibliotek Östergötland en intressant tråd på Biblist angående bibliotekens obefintlighet i de statliga satsningar som sker på folkbildningsområdet. Eftersom jag inte hann kommentera det då, gör jag det nu istället.

Det är något jag har reagerat på även tidigare år, att biblioteken formellt sett inte spelar någon roll, i alla fall inte i politikers ögon, för folkbildningen. Hur kan de ha blivit så? Folkbiblioteken utgör ju av historisk hävd själva kärnan i det man traditionellt menar med folkbildning.

En del av orsakerna till den formella separationen mellan bibliotek och folkbildning ges i Biblist-diskussionen. Se här och här. Härligt att äntligen få läsa något intressant på den listan.

När jag läste på BHS i slutet av 90-talet var folkbildning inget som de flesta av oss tänkte ägna sig åt, det kändes lite omodernt. Istället skulle vi jobba i ”it-branschen” eller på företagsbibliotek. Gissa vad som känns omodernt nu?? Jag tror att vi kanske bör omdefiniera exakt vad folkbildning är gentemot traditionella ideal, att det idag t ex handlar betydligt mer om deltagande och medskapande än förr. Men folkbildning är fortfarande en av folkbibliotekens viktigaste uppgifter.

Annonser

2 thoughts on “Bibliotekens roll i folkbildningen

  1. Det jag menade när jag skrev om deltagande, var själva definitionen av folkbildning.

    Och Biblistinläggen var upplysande för mig som inte riktigt förstått varför folkbiblioteken och folkbildningen har separerats, bl a när det gäller anslagstilldelning. Men för alla som är mer insatta i detta än jag var det kanske gammal skåpmat?

Kommentarer inaktiverade.