Magisteruppsats II – Boktips.net

En helt färsk magisteruppsats i B&I från Borås undersöker företeelsen Boktips.net i ett textanalytiskt perspektiv, Boktips från biblioteket [pdf] av Sara Britta Jadelius. Genom projektet Öppna bibliotek kommer boktipsen från Boktips.net att finnas i snart sagt varje biblioteksopac, så att studera dem noggrannare är naturligtvis högst relevant.

Jag är själv inte särskilt insatt i textanalytiska teorier, så jag går gärna direkt på uppsatsens resultat. Många av boktipsskribenterna är goda skribenter, men kvalitén är ojämn. Det finns en del slarvfel som borde kunnat avhjälpas med korrekturläsning, vilket drar ner läsarintrycket. Uppsatsförfattaren rekommenderar att någon typ av riktlinjer för skrivandet tas fram, så att alla tips kommer att innehålla liknande komponenter. Ett forum där skribenterna kan utbyta idéer skulle också utveckla skrivandet. Liksom att skribenterna skulle våga vara ännu mer personliga än de är idag. Det personliga anslaget är något som kan ge boktipsen särskild kvalitet och som gör att de lyfter och inspirerar.

Jag anser att denna uppsats är intressant, därför att den granskar en tjänst som har en hög aktualitet idag. Boktips.net kommer, som sagt, att utgöra den innehållsliga ”stommen” i flera av de 2.0-webbplatser och -opacs som är under utveckling just nu. 

Se nyligen bloggat om Boktips.net.

Annonser