IT-pengar till kommunerna för demokratiutveckling

Pressmeddelande
17 oktober 2008
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

IT-projekt stärker demokratiska dialogen

Regeringen beviljar 1,2 miljoner kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för IT-utvecklingsprojekt med fokus på dialog med medborgarna. Syftet med projektet är att ta fram metoder och goda förebilder för medborgardialog med hjälp av IT.

– Vi vill att fler ska känna till sina medborgerliga rättigheter och kunna påverka politiska beslut. Med nya IT-lösningar blir den offentliga servicen mer tillgänglig och transparent, även för de som annars inte deltar i det demokratiska samtalet, säger demokratiminister Nyamko Sabuni.

Min kursivering. Det är inga enorma summor, men jag utgår ifrån att en del av dessa pengar kommer att komma biblioteken till del!?