IT-pengar till kommunerna för demokratiutveckling

Pressmeddelande
17 oktober 2008
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

IT-projekt stärker demokratiska dialogen

Regeringen beviljar 1,2 miljoner kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för IT-utvecklingsprojekt med fokus på dialog med medborgarna. Syftet med projektet är att ta fram metoder och goda förebilder för medborgardialog med hjälp av IT.

– Vi vill att fler ska känna till sina medborgerliga rättigheter och kunna påverka politiska beslut. Med nya IT-lösningar blir den offentliga servicen mer tillgänglig och transparent, även för de som annars inte deltar i det demokratiska samtalet, säger demokratiminister Nyamko Sabuni.

Min kursivering. Det är inga enorma summor, men jag utgår ifrån att en del av dessa pengar kommer att komma biblioteken till del!?

Annonser