Bibliotekarieförbundet har fått ny styrelse

I helgen hade DIK Bibliotekarieförbundet delföreningsmöte och en ny styrelse valdes för 3 år framåt. Johannes Rudberg avgick som ordförande efter 4 år av intensivt arbete. Till ny ordförande valdes Cajsa Broström som arbetar som utvecklare vid Västerås stadsbibliotek.

Bibliotekarieförbundet arbetar med professionsfrågor, alltså frågor som rör bibliotekarieprofessionen, eller numera de professioner som har anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap. En sak som är säker är att landskapet kommer att förändras inom de kommande åren. Vilka kunskaper kommer att behövas, hur kommer utbildningarna att fortsätta förändras, och inom vilka sektorer kommer B&I-vetarna att verka?

Läs mer om delföreningsmötet hos Biblioteksföreningen och i bloggen om nyttovärdering!

Annonser