Fördjupande om biblioterapi

Nyligen skrev jag ett inlägg om biblioterapi. Nu har Seija Jalkanen, ILS Umeå, skrivit om ämnet med lite större aktualitet och fördjupning i Biblioteksbloggen. Fortfarande tycker jag att detta verkar vara ett område för spännande samarbete mellan bibliotekarier och andra mer vårdanknutna professioner.

Annonser