DIK Bf:s nya styrelse

Jag skrev tidigare om nya ordföranden i DIK Bf Cajsa Broström. Det kanske kan vara intressant att lista resten också. Bibliotekarieförbundets nya styrelse är från och med i lördags, förutom Cajsa, Helena Vallo vid Länsrätten i Göteborg, Maria Kungsman, som arbetar på bl a sjukhusbibliotek i Uppsala, Bodil Jacobsson vid Mittuniversitetet i Östersund, Per Mattsson vid Malmö stadsbibliotek, Anders Söderbäck vid KB, Monika Staub Halling och Sofia Sehili vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

Jag tycker det är intressant att styrelsen, både denna och förra, är såpass ung med flera ledamöter födda på 1970- och till och med 80-talet. På biblioteken ser det ju annars så annorlunda ut, med många 40-talister. Men visst är det rätt att de yngre generationerna engagerar sig för bibliotekarieyrkets framtid.

Avgående styrelseledamöterna Johannes Rudberg, Pablo Tapia samt undertecknad kommer att utgöra valberedning inför nästa delföreningsmöte om 3 år.

Läs också vilken verksamhetsinriktning DIK Bibliotekarieförbundets styrelse hade perioden fram till 2008. Förutom de områden som listas, har arbetet under de senaste åren handlat mycket om att uppmärksamma karriärvägar inom yrket.

Annonser