Är manliga bibliotekarier förtryckta?

En intressant diskussion har förts på e-postlistan Biblist den senaste veckan, där några debattdeltagare menar att de missgynnas i biblioteksvärlden därför att de är män. Exakt på vilket sätt de har behandlats ojämlikt i förhållande till kvinnliga bibliotekarier har inte riktigt framgått i inläggen. Tonläget har varit högt, argumenten oklara och förvirringen stor. Vill man framföra en åsikt som man anser sig ha grund för, då måste man väl också lägga fram stöd för sina teser. Annars lär inte många lyssna seriöst.

I samband med detta fångades mitt öga av en artikel i Jusektidningen (min sambos) häromdagen. Det är tydligen så att det finns tjänsteyrken där kvinnor är mer högavlönade än män. Jag skannade snabbt artikeln för att se om där stod något om bibliotekarier, men förstås inte. Faktum är att i yrkena demonstratör och säkerhetsinspektör ligger kvinnor högre lönemässgt än män.

Det är arbetsgivarorganisationen Almega som genomfört undersökningen, och organisationen hävdar att individuell lönesättning är ett medel för att få upp kvinnolönerna. Det finns fortfarande en osaklig löneskillnad på mellan 2 och 8 procent upp till männens löner, om man ser generellt. Men i yrken som pedagog, gymnasielärare, psykolog, skötare och vårdare kan man se att kvinnor har ett försprång lönemässigt.

Om man nu antar att manliga bibliotekarier skulle förfördelas genom att de missgynnas lönemässigt, hur ser det då ut på lönefronten för vår del? Detta är ju inte speciellt svårt att ta reda på. SACOs lönesök med uppgifter från 2007 redovisar resultat enligt bilden nedan:

diklonestatistik

Män, 516 st (16 %), har en snittlön på 25 162 kr/mån. Kvinnor, 2 503 st (83 %), har en snittlön på 24 705 kr/mån. Siffrorna gäller alla bibliotekarier anställda på bibliotek (oavsett bibliotekstyp). Vidare är som synes männens lägstalön något högre än kvinnornas, liksom högstalönen är något högre. Chefer och liknande befattningar är inte medräknade.

Manliga bibliotekarier tjänar alltså 457 kr mer i månaden än sina kvinnliga kollegor ( i snitt) så det kan ju inte vara där skon klämmer. Det stora problemet i yrket är förstås att det är så väldigt snedfördelat vad gäller kön (säkert vad gäller etnicitet och social bakgrund också). Vi bör fråga oss vad vi kan göra för att öka antalet män som väljer en B&I-utbildning. Under tiden bör vi fråga oss vad det innebär på våra arbetsplatser och för våra brukare att biblioteken är kvinnodominerade personalmässigt.

Säkert kan en man känna sig lite utanför och udda i en arbetsgrupp med i övrigt enbart kvinnor. Det gäller att skapa ett socialt klimat som inkluderar alla. Samtidigt är det inte helt ovanligt att mannen ifråga stiger i graderna och blir chef över dessa kvinnor. Vad beror det på, kan man fråga sig.

Jag tror det är nyttigt att kvinnliga bibliotekarier får lite ”genusångest” då och då, och funderar över vad man gör för de manliga målgrupperna. Det är så enkelt att ordna program för andra kvinnor, som liknar en själv. Svårare för människor som är mindre lika. Och det gäller förstås inte bara manliga målgrupper.

Egentligen bör strategier för verksamheten skrivas – t ex bibliotekplanen – som garanterar att alla bibliotekets viktiga målgrupper tillgodoses. Barnen brukas finnas med, men hur är det med de manliga beslutsfattarna?

(Detta är ett av de ämnen  som tidskriften DIK Forum skulle kunna skriva om för att återuppväcka den fackliga känslan i tidningen.)

Annonser

3 thoughts on “Är manliga bibliotekarier förtryckta?

  1. Känner inte igen mig i bilden som sprids på bibliist, har jobbat ca: 5 år och alltid känt att jag fått utrymme för kreativitet. Tror iofs att mycket säkert har att göra med vilken slags chef man har.

    Hade det funnnits mer män inom biblioteksvärlden hade lönerna säkert varit bättre, även för kvinnor.

  2. Ang. det här med att anställa män… det är ju också intressant i sammanhanget. Min erfarenhet från att ha suttit med när personer ska anställas, är att man gärna kallar män till intervju, i den mån de är kvalificerade. Har man en eller ett par killar som verkar bra på pappret känner man sig överlycklig. Jag menar, på en kvinnodominerad arbetsplats VILL man ha in fler män.

    Sedan handlar det förstås om att anställa den person som är mest lämplig för jobbet. Där tror jag att en hyfsat social och kompetent kille faktiskt kan ha en fördel gentemot en tjej med motsvarande meriter.

Kommentarer inaktiverade.