Det här händer med Fråga biblioteket

Fråga biblioteket har funnits i 10 år, ganska fantastiskt faktiskt för en webbtjänst. Tjänsten får oftaAffisch utstå kritik, som har att göra med att den anses vara ”1.0” i sin funktion. D v s att bibliotekarier sitter som ”experter” och leverar ”svar” på löpande band. Själv skulle jag gärna vilja framhålla att Fråga biblioteket är en tjänst som levererar vägledning i första hand. Precis så som många bibliotekarier landet över också försöker att arbeta när de finns i en ”fysisk disk”, alltså handledande och med en pedagogisk ambition.

Nypublicerade magisteruppsatser som granskat framförallt chattjänsten har visat att tjänstens operatörer (bibliotekarier) i många fall lyckas kommunicera med användarna på ett sätt som gör att användarna är medskapande i informationssökningsprocessen.

De frågor som kommer in via e-post (drygt 16 000 st det senaste året) är egentligen svårare att hantera än chattkommunikation, då förutsättningarna för följdfrågor är mer begränsade. Här är målsättningen att leverera mejlsvar med både faktasvar och källhänvisningar och andra hänvisningar som kan behövas.

Kvalitén i tjänstens svar och kommunikation är helt i paritet med den kompetens i referensarbete som finns hos bibliotekarier vid svenska bibliotek. Kvalitén varierar alltså mellan briljant och mindre bra.

Runt 90 folk- och forskningsbibliotek deltar i Fråga biblioteket, med flera hundra medarbetare. Det säger sig självt att förändringar i och med detta har en viss inneboende tröghet. Viktiga förändringar måste remitteras, många instanser ska informeras, eventuella medel ska sökas och kanske måste det också utbildas, med mera. Förändringar sker, men ganska långsamt och kanske är de inte alltid lätta att upptäcka för utomstående.

Tjänsten har två huvudmän, Kungl. biblioteket och Kulturrådet. Det skulle förvåna mig om Expertgruppen för FB inte är den expertgrupp som har det tätaste och intensivaste samarbetet av alla, särskilt över biblioteksgränserna folk och forsk.

Fråga biblioteket kommer att tvåpunktnollas, var lugna för det. Det kommer kanske inte att gå fort, men det kommer att ske på ett sätt som är lämpligt för just denna typ av tjänst.  Ett steg ditåt är lanseringen av den nya svarsbanken den 1 december i år. Ett steg som kommer senare är programvara av IM-karaktär, fortfarande under utveckling. Viktigt att diskutera var, när och hur Fråga biblioteket är relevant, i vilka kontexter. Webb 2.0-utvecklingen gör det lättare att decentralisera tjänsten till widgets som kan placeras i ”rätt” sammanhang.

Själv har jag arbetat med Fråga biblioteket centralt i två år (och dessförinnan som operatör i 1 år). Det känns väldigt kul att arbeta med något som har potential att utvecklas och som har så många medarbetare landet över. Ganska fantastiskt och unikt i världen är att Fråga biblioteket kan erbjuda service på 9 språk utöver svenska och engelska.

Länkar för intresserade:
Operatörswebben – information främst för operatörer
Kunskapsspanarna – samarbete med Kunskapskanalen

3 thoughts on “Det här händer med Fråga biblioteket

Kommentarer inaktiverade.