Ny uppsats om virtuellt referensarbete

Äntligen kan man hämta hem Christian Kleinhenz nya magisteruppats via Uppsatser.se: Närhet och distans i det virtuella referenssamtalet. En studie av Fråga bibliotekets chattfunktion.

Det är en mycket bra uppsats, därför att den belyser fördelar och svårigheter med synkron elektronisk kommunikation i bibliotekssammanhang, plus att den är förtjänstfullt skriven. Det finns en hel del uppsatser som undersöker användares attityd och upplevelse av bibliotekschatt, men få som undersöker den egentliga kommunikationen och dess element, silat genom teori.

Vill man förstå fenomenet chatt på ett bättre sätt, och kanske bli en bättre referenschattare själv, så är den här uppsatsen till hjälp.

Annonser