Konferensbloggar

Flera av vårens bibliotekskonferenser använder sig av bloggar för att kommunicera sitt budskap och marknadsföra eventet. Två exempel är Trångt i hyllan? Ett seminarium om gallring på bibliotek, som hålls på Katrineholms bibliotek den 2 april, samt Den kommunikativa bibliotekarien, Fråga bibliotekets konferens den 25 mars.

Att använda bloggar i samband med konferenser är förvisso inget nytt, men kanske något som fler kunde pröva ändå. Låt t ex konferensdeltagare få användaruppgifter och på så vis dokumentera konferensen via bloggen medan den pågår.

BibCamp anno 2009, 28-29 april i Göteborg, använder sig av Drupal som plattform för information och kommunikation om (icke)konferensen. Jag kan själv inte delta i år, men tvivlar inte på att eventet snart kommer bli fulltecknat.

Trångt i hyllan

Trångt i hyllan

Annonser