Jobbrelaterat om att hålla sig uppdaterad

Idag medverkade jag på kursen Definitely, maybe eller Do the right thing, som är en försmak av konferensen EBLIP i sommar. EBLIP är också en tidskrift om evidensbaserat arbetssätt. Det kändes som om jag var det lättviktiga inslaget på kursen, eftersom jag pratade om Att hålla sig uppdaterad, och det innebär långtifrån alltid att man sätter sig ned med en vetenskaplig artikel och drar några genomtänkta slutsatser.

Min inslag handlade istället ganska mycket om vad man eventuellt kan få ut av att läsa bloggar och hur man kan använda sig av tekniska hjälpmedel i sin omvärldsbevakning. Ett nytt grepp provade jag också. Att dela ut ppt:en på papper och visa helt andra saker på storbild.

Till min hjälp hade jag också till viss del Margareta Nelkes utmärkta lilla bok  Bevaka din omvärld.

Jag hävdade att man genom att läsa bl a bloggar, göra egna analyser och skriva reflekterande i bloggform också kan utvecklas professionellt. Och nu när jag tänker på det vet jag att jag själv kan bli mycket bättre på att blogga på det sättet. Det har varit för mycket slöbloggande helt enkelt. Det kanske är dags att rycka upp sig och verkligen använda bloggen reflekterande.

För mig är det dock problematiskt att mixa den här bloggen för mycket med min yrkesroll, i så motto att jag helst inte vill skriva om kollegor (som jag samarbetar med). De ska inte behöva figurera oombedda, tycker jag.

Annonser