Kvalitet i virtuellt referensarbete

Ja, kanske har förutsättningarna för en hög kvalitet i bibliotekens virtuella referensarbete och kundbemötande ökat efter onsdagens konferens Den kommunikativa bibliotekarien? I alla fall bland de ca 125 personer som fanns på plats. 

Både forskaren Marie Radford och övriga föreläsare på konferensen tydliggjorde hur bra respektive mindre bra kommunikation i chatt ser ut. Det handlar egentligen om ganska enkla knep som att ställa följdfrågor och ge feedback.

Guld värda var de tre konferensbloggare som hjälpte till med att dokumentera konferensen i realtid, Andreas, Ann och Christina. Läs mer på konferensbloggen >>

Annonser