En av 62

Jag är en av de 62 som skrivit under den debattartikel som bibliotekarierna vid Malmö stadsbibliotek har formulerat om biblioteksutveckling, som svar i debatten om Malmö stadsbiblioteks utveckling.

Anledningen till att jag valde att skriva under är att jag tror att folkbiblioteken behöver förändras. Men de grundläggande värdena i folkbibliotekens verksamhet ska finnas kvar: den fria tillgången till kunskap och information, folkbildning, bibliotekets funktion i ett demokratiskt samhälle, biblioteket som möjlighet till personlig utveckling på alla plan. Självklart påverkar det biblioteken när omvärlden förändras. Det här är ett kort inlägg och jag går inte in i några utläggningar om informationssamhället, det finns beskrivet på så många andra håll.

62 kan tyckas vara en bra uppslutning. Men visst är vi väl fler biblioteksanställda som skulle kunna skriva under på artikeln?

21 thoughts on “En av 62

 1. Mejlade in min underskrift, men var en dag för sent ute, dålig på att uppdatera mig på Biblfeed tydligen.
  Att folkbiblioteken behöver förändras tycker jag är självklart, likaså att de grundläggande värdena i verksamheten ska finnas kvar. Jag förstår inte varför det ena måste utesluta det andra. Det behöver verkligen inte vara antingen eller, som en del röster i debatten vill ge sken av.
  Det skulle vara konstigt för att inte säga supermärkligt om biblioteken kunde stå still i utvecklingen när inte omvärlden gör det…

 2. Åh ja, många fler skulle kunna skriva under, jag tex. Har följt den här debatten med bestörtning, bibliotek är verkligen heliga kor för många. Jättebra debattartikel, mycket bra formulerat!

 3. ..men vilken aktiv bibliotekarie vågar formulera kritk mot det som sker i Malmö ?
  Var är namnlistan med alla de folkbibliotekariekollegorna?

  Ni, väldigt många, som inte vill stödja en halvmiljonersreklamkampanj om att litteraturen ska bort och författarna (de som drar 400 personer ) ska in –
  vågar ni hävda er ståndpunkt?
  Ni finns i högsta grad. Jag möter er överallt där bibliotekarier möts och ni skriver till mig om hur ledsna ni känner er.
  Jag respekterar att ni inte törs (för det berättar många av er) hävda er åsikt på arbetet eller på nätet.

  Alla ni som inte tycker att det alltid är positivt att vara ”förändringsbenägen” utan menar, som jag, att det beror på vad förändringen innebär (jag har en längre utläggning om detta här i en kommentar under rubriken ”Bibliotekarieyrket och sa… ”),
  jag förstår väl att ni är rädda för att förbli eller bli arbetslösa eller att stämplas som ”icke förändringsbenägna”.

  Hade jag inte slutat som bibliotekskonsulent för femton år sedan för att bli lektor och frilans-bibliotekarie, då hade jag nog också varit rädd att hävda det jag nu säger.

  Tyst förmodligen.
  Hade jag ändå – vilket jag vill inbilla mig – vid den tiden haft civilkurage nog att hävda det jag anser om vårt bibliotekarieuppdrag (till exempel i diskussionen med örebrochefen Peter Alsbjer på
  kommentaren ”Bibliotekarieyrket och sa…”),
  så hade jag önskat få vara anonym. Bara ha ett förnamn. Inget efternamn.
  Valt att vara
  Lena den anonyma .

 4. Jag tycker nog inte det var så modigt att skriva under ett upprop som stödjer chefen.

  Formuleringar som:

  ”Vi som står bakom denna utveckling av folkbiblioteken är dock helt övertygade om att bibliotekens verksamhet är och bör vara nyansrik.”

  ser jag som ofrivilligt komiska. Det ligger liksom en förorättad ton i påståendet som gör mig väldigt nyfiken. Vem vill inte detta?

  Dessutom är jag lite nyfiken på om alla som skrivit under uppropet nöjer sig med att läsa policydokument?

  Det är väl ungefär som att bedöma en skolas kvalitet efter läroplanen.

 5. Var i debattartikeln nämns Malmös bibliotekschef? Och var någonstans finns det en hänvisning till något policydokument? Jag vet inte vilket dokument som åsyftas här. Det kan kanske vara rimligt att människor har en uppfattning i sak utan att det ska tolkas som att man går i någons ledband eller har läst in sig på ett särskilt dokument? Mats, jag tycker att det är du som står för förminskandet i denna debatt, efter att ha läst här och på din blogg. Tråkigt, tycker jag.

 6. Aha – det finns en annan debatt som handlar om huruvida man är för utveckling och möten i allmänhet?

  Och där det är viktigt att tala om att man är för nyanser?

  Och som inte handlar om malmö stadsbibliotek och den infekterade striden där?

  Vad är det som man tar ställning för egentligen?

 7. Anna-Stina!
  Vad innebär det att ha en uppfattning i sak? Slipper man läsa in sig på frågan då?

  Jag uppfattar bibliotekariernas upprop som dels ett ganska menlöst ställningstagande för allmänna principer (UNESCO) m.m. men också ett försvar för den falang som driver igenom förändringarna av Malmö stadsbibliotek.

  Så här utifrån är jag ganska förvånad över hur snabbt och enkelt många tycks ta ställning. Det tycks vara väldigt ideologiskt och liknar mer en fotbollsmatch än ett försök att förstå de ganska speciella villkor som gäller för MSB.

 8. Jag uppfattar det som att debatten som startades i Sydsvenskan och som från början har handlat om verksamheten på Malmö stadsbibliotek efterhand utvecklades till en debatt som biblioteksutveckling i allmänhet.

  Anledningen till att jag ville ställa mig bakom debattartikeln är inte att jag är särskilt inläst på just Malmös situation, utan att jag tycker det är bra att biblioteksanställda offentligt berättar om sina visioner för biblioteksverksamhet nu och i framtiden. De tanker om utveckling som jag uppfattar finns i Malmö, är inte unika för just Malmö, utan finns på många håll i bibliotekssverige/världen.

 9. Mer biblioteksdebatt kan man förresten få den 4 september kl 12 i Strängnäs, då Niclas Lindberg, generalsekreterare i Biblioteksföreningen och Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs, ska debattera biblioteksutveckling! 🙂

 10. Jo – jag är också för att bibliotekarier berättar om sina visioner.

  I Malmö väljer politikerna att montera ner stadsdelsfilialerna (som hör till en annan förvaltning) där jag menar att behovet av mötesplatser är stort, för att satsa på en redan dyr och väl fungerande verksamhet centralt med ganska yviga visonsmål.

  Jag är nyfiken på om alla 62 bibliotekarierna verkligen stödjer den utvecklingen?

 11. Sydsvenskan försöker avsluta debatten
  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article546053/Luftigt-i-salar-och-argument.html

  Att döma av tonen i kommentarerna är det nog långt ifrån färdigdiskuterat.

  Mitt intresse ligger nog i förhållandet till makt och förändring och Tichy citerar:

  ””Ideologier är som mäktigast när de gör sig osynliga genom att presentera sig själva som neutrala, objektiva, naturliga och/eller enbart pragmatiska”, skrev idéhistorikern Edda Manga i förra veckan i Göteborgsposten. Ämnet var inte Malmö stadsbibliotek, men ändå tror jag att hennes ord ringar in ett centralt problem här.”

  Lojaliteten bland landet bibliotekarier har varit bedövande och jag ser en kåranda som skrämmer mig. Gallringarna är korrekt gjorda – eftersom bibliotekarier har gjort dem.

 12. Jag skrev inte på eftersom jag inte är en ”riktig” bibliotekarie. Men kanske borde jag ändå ha gjort det…

  Min åsikt är iaf att det är mycket mer i linje med folkbibliotekens uppdrag att ta hänsyn till ALLA medborgares informations-, kultur- och debattbehov – dvs ÄVEN internetläsarnas, historieberättarnas, datorspelsfantasternas, ljudboksälskarnas, rollspelarnas, sms-arnas, filmnördarnas och populärlitteraturläsarnas- än att i eget intresse krama ett gäng olästa böcker i dammiga hyllor som skymmer sikten både för den LEVANDE litteraturen och det DIGITALA berättandet.

  För övrigt har bibliotek och logistik liksom med varann att göra. Utgallrade pappersböcker är idag inte detsamma som otillgängliga böcker. Amazon, någon?

 13. Jag hade gärna skrivit under, men detta var straffet för att jag inte går in på Bibl feed så ofta… *skäms*.

  Mats, det finns alldeles säkert de som inte håller med om det som händer på MSB och det är mycket olyckligt om de inte känner att de vågar uttrycka sig, men jag tycker också att det är tråkigt att vi som stödjer MSB i deras utveckling avfärdas som att vi bara har kåranda och är lojala med varandra. För att de är bibliotekarier och jag är bibliotekarie så kan jag inte ha en självständig åsikt? Sen att vi har samma profession gör naturligtvis att vi eventuellt har samma professionella utblick, men inte heller det tycker jag är anledning att avfärda det stöd som en del andra i yrket vill ge MSB.

 14. Jag hade gärna skrivit under! Jag tror att ni hade nått ännu flera intresserade om ni lagt ut en länk på Biblist.

 15. Jo Ingela – det är bra med självständiga åsikter. Problemet är att en del tycks ha tagit ställning med ryggmärgen och inte läst instruktionerna för gallring.

  Kanske är det en ideologisk fråga och då framstår det som väldigt obegripligt utifrån. Vem vill välja mellan böcker och möten?

  Å andra sidan är det väl en rätt korkad ståndpunkt att tro att alla gallringar är bra eftersom de utförs av bibliotekarier? Ungefär som att alla betyg är rättvisa eftersom de sätts av lärare?

Kommentarer inaktiverade.