Knowledge management och bibliotek

Som sagt, ägnades en stor del av den gångna veckan åt en nationell konferens för all personal på landets länsbibliotek. Det finns runt 100 bibliotekskonsulenter/utvecklingsledare anställda och runt 75 st hade möjlighet att ta sig till konferensen, som hade en framåtriktat syfte. (Se några bilder på mitt Flickr-konto).

Vi som var där lärde oss att arbeta med metoden open space, som jag upptäckte var en mycket krävande metod! Den innebar nämligen ständiga samtal, input och output av idéer och slutligen att man lyckades samla sig och utarbeta konkreta handlingsplaner. Sällan har väl jag diskuterat så mycket nationell bibliotekspolitik/verksamhet/samverkan.

Bilden visar hur sammanställningarna av dagarnas diskussioner tejpades upp på väggarna.

Själv startade jag ett samtal som handlade om att dela kunskap med varandra. Vi behöver på länsbiblioteken (men även på andra håll i Bibliotekssverige) bli bättre på att finna metoder och redskap för att dela kunskap och information mellan oss kollegor, i t ex en arbetsgrupp, men också mellan biblioteken. Jag hoppas att arbetet med detta ska fortsätta, nu när det påbörjades i och med konferensen.

I veckan som kommer ska också bl a en utvärdering av Biblioteksbloggen (som jag administrerar) diskuteras på ett genomsamt möte av Informations- och lånecentralerna. Utvärderingen ger bl a en fingervisning om i vilket format som bibliotekspersonal önskar få information och omvärldsbevakning, samt vilka ämnen som biblioteksanställda tycker känns mest aktuella. Förhoppningsvis kan en sammanställning av utvärderingen presenteras på Biblioteksbloggen om inte alltför lång tid.

Ytterligare en utvärdering som angår mig och mitt arbete fick jag ta del av för någon vecka sedan – utvärderingen av Fråga biblioteket  (jag arbetar som nationell samordnare på 50%). Jag tycker att Viveca Nyström som utvärderare har hittat intressanta vinklingar på ämnet virtuellt referensarbete. (Nå utvärderingen via Biblioteksbloggen.) Särskilt det att på allvar använda sig av den semantiska webben i en sådan här tjänst, vilket man gör i en motsvarande tjänst i Finland, kändes intressant, tycker jag. Kan Fråga biblioteket gå direkt från webb 1.0 till webb 3.0? En lockande tanke. Men hur det blir är ännu höljt i dunkel. Under tiden står vi som arbetar med tjänsten och stampar otåligt. En remake av tjänsten har det funnits stort behov av länge.

Annonser