Bygg ut!

I dessa dagar sitter vi kollegor och känner oss väldigt besvikna över den inställda biblioteksutbyggnaden vid Odenplan i Stockholm. Vi sitter i Asplunds fina hus, men allt känns hopplöst. Vem lyssnar till bibliotekarier i debatten? Ingen, för de kommer sällan till tals i traditionella media. Men till vår glädje kunde vi i dagens DN läsa en debattartikel, skriven av Ingvar  von Malmborg, som faktiskt har tagit fasta på den fråga som är den viktiga i sammanhanget – funktionen som biblioteket ska fylla i staden.

Det har ju blivit så att de kulturpersonligheter som lyckats få plats i media har fått precis vad de önskar – en avblåst utbyggnad av stadsbiblioteket. Det sk Nimby-syndromet är väldigt tydligt i Stockholm. De som faktiskt använder sig av bibliotek har inte hörts i debatten, säkert av många olika skäl. Bland annat därför att de stora tidingarna valt att inte ta in debattartiklar skrivna av t ex biblioteksanställda. Antagligen borde vi alla ha förstått att vara mer aktiva istället för att vänta på ett beslut som aldrig verkade komma.

Igår presenterades den nya kulturbudgeten för Stockholms stad. Den innhöll inget nytt vad gäller biblioteken. Sedan länge planerade förändringar presenteras som nyheter på kulturborgarrådet Madeleine Sjöstads blogg. Inga visioner för Aspundsbiblioteket finns. Man ska ”se över vilka behov som finns i Asplundhuset efter de nya förutsättningarna, exempelvis vad gäller ytor och renovering”.  Vilka är egentligen de nya förutsättningarna? Det förefalller för mig vara samma förutsättningar som har gällt de senaste 10-20 åren.

Annonser