A Librarian’s 2.0 Manifesto – Punkt 2

I will educate myself about the information culture of my users and look for ways to incorporate what I learn into library services.

Det här handlar till stor del om att arbeta evidensbaserat. Det vill säga dels att ta del av forskning och integrera den i sitt eget praktiska arbete, men också att själv skapa underlag för fortsatt arbete genom egna undersökningar. Det kan då handla om att man läser forskning om människors informationsbeteende och tar hänsyn till det när man utformar bibliotekets olika tjänster. Och att man studerar sina användare och målgrupper när de till exempel använder sig av de här tjänsterna och drar konsekvenser av det.

Exempel på hur det här kan gå till finns t ex i Lotta Haglunds och David Herrons paper från konferensen Mötesplats inför framtiden 2008. När det gäller bibliotekens s k 2.0-tjänster så finns det ännu sparsamt med forskning. Mycket p g a att det finns sparsamt med sådana tjänster också… Några magisteruppsatser på temat kan man hitta i Uppsatser.se. Men att arbeta evidensbaserat är ju inget nytt som kommit i samband med webb 2.0.

För att arbeta evidensbaserat behöver man inte vara forskare, det går utmärkt att göra det som praktiker. Läs också Malin Öglands artikel i Länsnytt nr 4:2008 om att reflektera i arbetet.

Läs mer om min bloggserie om A Librarian’s 2.0 Manifesto.

Annonser