A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 3, 4, 5

Nästa del i min serie om bibliotekarie 2.0-manifestet kommer nu. Jag har valt att bunta ihop några punkter som handlar om svårigheterna med förändringsarbete.

 • I will not be defensive about my library, but will look clearly at its situation and make an honest assessment about what can be accomplished.
 • I will become an active participant in moving my library forward.
 • I will recognize that libraries change slowly, and will work with my colleagues to expedite our responsiveness to change.

Balansen mellan förändringsvilja och förståelsen för att förändring kan ta tid och att människor behöver olika mycket tid på sig är svår. Både för den som står vid ”the edge” och otåligt vill dra vidare framåt och för den som känner att nya tankar och arbetssätt känns både ovant och omotiverat.

Exempel i vardagen:

Vad KAN göras? Kanske är biblioteket fast i en webbstruktur där kommunens it-avdelning regerar ohotad. Och vi har antagligen inga pengar. Vi kanske inte kan göra så mycket med bibliotekets webbplats just nu, men kan vi använda oss mer av externa verktyg istället, som sociala medier?

Hur kan just jag bidra i det här arbetet? Det handlar om att använda personliga kunskaper och intressen på ett sätt som berikar biblioteket och mötet med dess målgrupper.

Att vara bibliotekarie (eller arbeta på bibliotek) innebär att vara nyfiken (det fastslogs(?) i ett tidigare inlägg i den här bloggen). Den som är nyfiken är vaken för förändringar i omvärlden som gör att också biblioteket behöver förändras. Vad kan vi göra för att alla som arbetar på biblioteket ska bli delaktiga i utvecklingen av det? Måste alla vara delaktiga? Vad är miniminivån för vad alla  behöver kunna?

Den som vill förändra behöver förstå att förändring, i meningen att alla är med på tåget,  går långsamt och anpassa sitt arbetssätt efter det. Att förstå långsamheten är också en viktig del av kunskapen om förändring. Det betyder inte att alla ska hålla samma tempo eller göra samma saker. Men om vi ska arbeta mot gemensamma mål behöver vi samarbeta i personalgrupperna. Särskilt om vi vill få bestående resultat.

Så tänker i alla fall jag utifrån de tre punkterna. Det slår mig också att jag uppfattar många av punkterna i manifestet som väldigt lika varandra.

Ta del av hela serien om A Librarian’s 2.0 Manifesto.

Annonser

4 thoughts on “A Librarian’s 2.0 Manifesto – punkt 3, 4, 5

 1. Vilka kloka och viktiga tankar som du förmedlar. Jag kom att tänka på en bok som jag läste för ett par år sedan och som jag tog till mig. Den heter Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på organisationer och är skriven av Sandberg och Targama. De anser att kompetens inte är en människas egenskaper och kunskaper utan en persons egen förståelse av sitt arbete. Den gemensamma förståelsen av det arbete och den kunskap som t.ex. finns på ett företag bildas av de personer som finns i organisationen. Lärande eller kompetens enligt Sandberg & Targama handlar därför om förändring av förståelsen. Vill man påverka människors handlande måste man utgå från deras förståelse, deras tänkande, frågor och problem. En ändrad förståelse kan därmed inte implementeras uppifrån. Samtidigt så är det så svårt att förhålla sig till detta och använda sig av i förändringsprocesser tycker jag.

 2. Hej Anna-Stina!
  Varmt tack för din mycket intressanta bloggserie om 2.0-manifestet. Du är en bibioteksfilosof.
  När jag läser punkterna i manifestet så tänker jag på Ranganathans 5 bibliotekslagar. Och på hur varje tid har sitt uttryck, sina villkor, men att värdegrunderna i de båda manifesten har mycket gemensamt.
  /Maria

Kommentarer inaktiverade.